ท่อเหล็กกล้า

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
มอก. 276-2532
  • ความทนต่อการกดแบน
  • ความทนความดัน
  • ขนาด : มิติ
  • ขนาด : มวลต่อเมตร
  • ลักษณะทั่วไป
  • ความต้านแรงดึงและความยืด
  • ความต้านแรงดัดโค้ง