กระดาษ

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
-
  • กระดาษ : ความแข็งแรงของผิวกระดาษ (wax pick test) ด้านละ (FS/WS)
  • กระดาษ : การวัดสี ความขาวและสี (Whitness and colour)
  • ยกเลิกรายการ
  • กระดาษ : การดูดซึมน้ำ แบบหยดน้ำ ด้านละ (FS/WS) (water drop test)
  • ยกเลิกรายการ
  • กระดาษ : ความต้านแรงดึงเมื่อเปียก (Wet tensile strength) แนวละ
  • ยกเลิกรายการ
  • กระดาษ : สารเรืองแสง
  • กระดาษ : ความต้านแรงกดกล่อง
  • กระดาษ : แผ่นวัดความขาว