แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
มอก. 878-2537
  • ขนาด
  • ลักษณะทั่วไป
  • ความหนาแน่น
  • ความชื้น
  • สภาพนำความร้อน
  • การพองตัวเมื่อแช่น้ำ
  • ความต้านแรงดัดและมอดุลัสยืดหยุ่น
  • ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า