การชักตัวอย่างปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
-
  • ลักษณะทั่วไป (กระดาษอนามัย)
  • ตำหนิ (รอยพับ ยับ ย่น ฯลฯ )
  • รอยต่อ
  • ลักษณะ ผิวหน้ากระดาษ
  • ลักษณะ ริมกระดาษ
  • การเคลือบหมึก
  • รูเข็ม
  • ลักษณะของเส้นบรรทัด (สมุด)
  • ปกสมุดปกแข็งด้านนอก / ด้านใน / สัน (สมุด)
  • กาวไม่ติด/ลอก