น้ำมันล้างลำกล้องปืน

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
-
  • กระดาษ : ความทึบแสง (Opacity)
  • กระดาษ : ความทึบแสง