ชีวมวล

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล
-
  • กระดาษสา : ลักษณะทั่วไป ลวดลาย สี และการเคลือบเงา
  • กระดาษสา : ปริมาณความชื้น
  • กระดาษสา : ขนาด
  • กระดาษสา : การบรรจุ เครื่องหมาย และฉลาก