"ไคโตร่า" เทคโนโลยีช่วยกักเก็บสารให้กลิ่น 2257 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        เทคโนโลยี “ไคโตร่า” ในรูปแบบพอลิเมอร์ช่วยกักเก็บสารให้กลิ่น ( Essential oil , Fragrance ) และสารแต่งกลิ่น ( Flavor ) เพิ่มระยะเวลาความหอมให้ยาวนาน ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ย่อยสลายได้ในสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

        “กลิ่น” ส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้บริโภค เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค เห็นได้จากในผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันมักมีส่วนประกอบของกลิ่น เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก แม้จนกระทั่งอาหาร ขนมขบเคี้ยว แต่ปัญหาหนึ่งในการผสมกลิ่นในการผลิตของอุตสาหกรรมคือ กลิ่นจะเปลี่ยนไปตามเวลาเนื่องจากการระเหยขององค์ประกอบสารเคมีในกลิ่นที่มีคุณสมบัติระเหยง่าย ทำให้กลิ่นเปลี่ยนไป มีการพยายามแก้ไขปัญหานี้หลายวิธี เช่น ใส่ปริมาณกลิ่นให้มากขึ้น แต่ผลเสียที่เกิดขึ้นคือ อาการผื่นแพ้ที่ผิวของผู้บริโภค หรือโดยการผสมกับน้ำหอมที่ระเหยช้า เรียกว่า Fixative แต่ข้อเสียคือมักไปกลบกลิ่นสำคัญที่ต้องการให้มีในผลิตภัณฑ์

        “ไคโตร่า ”   ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยมีลักษณะเป็นสารห่อหุ้มจากธรรมชาติ ทำหน้าที่กักเก็บสารให้กลิ่น ( Essential oil , Fragrance ) และสารแต่งกลิ่น ( Flavor ) เพิ่มความคงทนต่ออุณหภูมิในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ชะลอการปลดปล่อยกลิ่นหอมให้ยาวนานมากขึ้น สามารถเข้ากันได้ดีกับเนื้อเยื่อของร่างกาย ( Biocompatibility)  ไม่ก่อให้เกิดแพ้ (Non Allergic)  สามารถเข้ากันได้กับสารพื้นฐาน(Base) และสารลดแรงตึงผิวในผลิตภัณฑ์ (Good Compatibility) และสารที่นำมาห่อหุ้มหรือควบคุมสารให้กลิ่นนั้นย่อยสลายได้ในสิ่งแวดล้อม(ฺBiodegradable)

จุดเด่น

 • กักเก็บกลิ่นหอมด้วยพอลิเมอร์ธรรมชาติ ย่อยสลายได้ในสิ่งแวดล้อม
 • ชะลอการปลดปล่อยกลิ่นหอมให้ยาวนานมากขึ้น 20 – 80 เท่า
 • ปกป้องกลิ่นหอมจากการเกิดปฎิกิริยาในขั้นตอนการผลิต สภาวะแวดล้อมต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความร้อน
 • ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ จึงปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 • เพิ่มความคงตัวของสารให้ความหอมในผลิตภัณฑ์
 • ผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัลเหรียฐทองจากการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ผลิตเครื่องสำอาง เช่น แชมพู ครีมนวด สบู่เหลว โลชั่น ฯลฯ
 • ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ในครัวเรือน เช่น น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า ฯลฯ
 • ผู้ผลิตยางพารา เช่น ที่นอนยางพารา หมอนยางพารา ถุงมือยางพารา ตุ๊กตายางพาราฯ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี่
เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี่ เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี่
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ให้บริการพัฒนาสินค้าในระดับอุตสาหกรรมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง หรือผู้สนใจ ที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหอม หรือต้องการให้มีกลิ่นหอมยาวนานขึ้น เช่น สบู่ ครีมนวด โลชั่น ครีมอาบน้ำ แชมพูสุนัข ฯ
 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน เช่น น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม
 • ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจ ที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหอมและไม่ก่อให้เกิดการแพ้ ( Non Allergic)
 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพาราที่ต้องการกลิ่นหอมกลบกลิ่นยางพารา เช่น ที่นอนยางพารา หมอนยางพารา ถุงมือยางพารา ตุ๊กตายางพารา ฯ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ