Card image cap
ปูนจากขี้เถ้า
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
สแน็คแผ่นโภชนาการสูงจากปลีกล้วย
ระดับงานวิจัย (Initial)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
โฮมเมดโยเกิร์ตนมแพะพร้อมดื่ม
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เครื่องทำน้ำแข็งสำหรับใช้ในการผ่าตัด
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผลิตภัณฑ์ปูแสมดองเค็มบรรจุกระป๋อง
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี