Card image cap
มะระขี้นกรักษาโรคเบาหวาน
1,965 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ชาใบตะลิงปลิง
1,009 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
หมูตุ๋นพร้อมรับประทาน
961 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง
998 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
วิธีกำจัดสีและลิกนินในน้ำเสีย
1,498 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี