ยางธรรมชาติเกรดพรีเมี่ยม 175 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       สูตรและกรรมวิธีผลิต “ยางธรรมชาติเกรดพรีเมี่ยม” ได้ยางสีขาวไม่เหลือง  ปราศจากกลิ่นฉุนของยาง ทนต่อสารเคมีและน้ำมัน และสามารถผสมเข้ากับฟิลเลอร์ พอลิเมอร์ชนิดอื่นได้ดี สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเพื่อแก้ปัญหาด้านสีและกลิ่นยาง

รายละเอียด

       “ยางธรรมชาติ” ถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด อาทิ ถุงมือยาง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ ลูกโป่ง   

       “ยางธรรมชาติเกรดพรีเมี่ยม” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเพื่อยืดอายุการใช้งานของยางธรรมชาติ  โดยการดัดแปลงโครงสร้างโมเลกุลด้วยปฏิกิริยาทางเคมี ทำให้ได้ “ยางธรรมชาติเกรดพรีเมี่ยม” ที่มีสีขาวไม่เหลือง ไม่มีกลิ่นฉุน และมีคุณสมบัติทนต่อสารเคมีและน้ำมัน ผสมเข้ากับสารเคมี ฟิลเลอร์ และพอลิเมอร์ชนิดอื่นได้ดีโดยไม่ต้องใช้สารควบคู่ โดยยังคงคุณสมบัติความยืดหยุ่นของยางธรรมชาติได้เหมือนเดิม สามารถนำไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้หลากหลายมากกว่ายางธรรมชาติทั่วไป  ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นและสี อาทิ ส่วนประกอบวัสดุที่ใช้ภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ต่างๆ ในบ้านและรถยนต์ เป็นต้น รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีปัญหาด้านสีและกลิ่นของวัตถุดิบยาง

จุดเด่น

 • มีอายุการใช้งานยาวนาน ยืดหยุ่นได้ดี สามารถนำไปประยุกต์ได้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
 • กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ลดต้นทุนการผลิตทั้งขั้นตอนและปริมาณสารเคมีที่ใช้
 • ปลอดภัยจากสารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม


ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และ Thermoplastic elastomer
 • ผู้สนใจลงทุนทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เพลินพิศ บูชาธรรม
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน


 • โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และ Thermoplastic elastomer
 • ผู้สนใจลงทุนทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง