ชุดอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 205 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “ชุดอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” ชุดอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบสองขั้นตอนด้วยเชื้อแบคทีเรียและก๊าซโอโซน

รายละเอียด

       โดยปกติการกรองน้ำที่ใช้ในโรงเพาะสัตว์น้ำจะใช้ชั้นกรอง (filter) โดยให้น้ำผ่านชั้นกรองต่างซึ่งสามารถดักสิ่งปลอมปนส่วนใหญ่ได้ แต่ไม่สามารถดักเชื้อโรคซึ่งมีขนาดเล็ก หากต้องการทำลายเชื้อโรคในบ่อ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่,ไม่ว่าจะเป็นยาปฏิชีวนะหรือชั้นกรองที่ถูกออกแบบมาให้สามารถดักซึ่งทำให้เชื้อโรคได้ซึ่งมีราคาสูง ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและยังเสี่ยงต่อการที่เชื้อจะดื้อยา

       “ชุดอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นให้มีความสามารถในการกรองและฆ่าเชื้อได้ทุกชนิดโดยใช้แบคทีเรียและก๊าซโอโซน ซึ่งแบคทีเรียสามารถกำจัดสารอนินทรีย์ไนโตรเจน เช่น แอมโมเนีย,ไนไตรท์,ไนเตรทได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำลายสารอินทรีย์อื่น ๆ ในน้ำได้ด้วย และสามารถกำจัดจุลินทรีย์ได้ทุกชนิด โดยเฉพาะเชื้อ Vibrio parahaemolyticus  ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคกุ้งที่กำลังระบาดอยู่ได้  ดังนั้นน้ำที่ผ่านระบบการกรองนี้จะปราศจากเชื้อ ลดการป่วยหรือการระบาดของโรคในบ่อเพาะเลี้ยงได้

จุดเด่น

 • สามารถกำจัดสารอินทรีย์และกำจัดจุลินทรีย์ได้ทุกชนิด
 • ป้องกันการระบาดของโรคในโรงเพาะเลี้ยง
 • ต้นทุนต่ำ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • โรงอนุบาลสัตว์น้ำ
 • ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักลูกกุ้ง
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยุทธพงษ์ สังข์น้อย
สถานะผลงาน
ระดับงานวิจัย (Initial)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการผู้ที่จะมาร่วมพัฒนาชุดอุปกรณ์ต้นแบบ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน


 • ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง