ผลิตภัณฑ์สำหรับเคลือบวัสดุกันน้ำแบบ Superhydrophobic 4484 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ผลิตภัณฑ์เคลือบวัสดุกันน้ำแบบ Superhydrophobic” ที่มีประสิทธิภาพการกันน้ำได้ดีเยี่ยมและยาวนาน โดยผิวของวัสดุที่เคลือบสามารถระบายอากาศได้ เหมาะกับการใช้งานกับวัสดุที่หลากหลาย ใช้ง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

       ปัจจุบันสารเคลือบกันน้ำได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย โดยส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของสเปรย์กันน้ำสำหรับรองเท้า กระเป๋า ผลิตภัณฑ์คาร์แคร์ ฯลฯ ซึ่งสารเคลือบกันน้ำทำหน้าที่ในการปกป้องพื้นผิววัสดุเช่น หนังหรือผ้า ทำให้น้ำและสิ่งสกปรกต่างๆที่มากับน้ำกลิ้งออกไปหมดไม่สามารถเกาะอยู่บนพื้นผิวได้ อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์เคลือบกันน้ำข้างต้นมีลักษณะเป็นการปิดทับลงไปบนผิววัสดุ ซึ่งนอกจากจะบดบังสีและพื้นผิวของวัสดุที่แท้จริงแล้ว ยังเป็นการเพิ่มน้ำหนักทำให้วัสดุขาดทั้งความสวยงามและไม่สามารถระบายอากาศ อีกทั้งยังสามารถใช้ได้กับวัสดุบางประเภทเท่านั้น

       “ผลิตภัณฑ์เคลือบวัสดุกันน้ำแบบ Superhydrophobic” ได้รับการพัฒนาคิดค้นให้มีประสิทธิภาพในการกันน้ำที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปทั้งในด้านคุณภาพและระยะเวลา โดยเทคโนโลยีการเคลือบแบบ superhydrophobic ในระดับอนุภาคนาโนซึ่งเป็นการเคลือบพื้นผิวในระดับนาโนซึ่งทำให้อากาศยังถ่ายเทได้อย่างสะดวกในขณะที่ยังมีคุณสมบัติกันน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีเยี่ยม แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายฟิล์มปิดทับกันน้ำโดยไม่เหลือรูไว้ระบายอากาศ  อีกทั้งการเคลือบด้วยเทคโนโลยีนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของตัววัสดุที่ทำการเคลือบ จึงยังคงพื้นผิวสัมผัสและสีไว้ โดยไม่เพิ่มน้ำหนักของวัสดุ  สามารถใช้เคลือบวัสดุได้หลากหลายชนิด เช่น หนังกลับ (suede), หนังนูบัค (nubuck), ผ้าใบ (canvas) และผ้า (fabric) ฯลฯ

จุดเด่น

 • เป็นการเคลือบแบบ superhydrophobic ระดับอนุภาคนาโน ซึ่งทำให้มีคุณสมบัติในการกันน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีเยี่ยม
 • ผิวของวัสดุยังคงสามารถระบายอากาศได้ดี แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เคลือบกันน้ำทั่วไปที่เป็นการเคลือบโดยปิดรูระบายอากาศไว้
 • ใช้ได้กับวัสดุได้หลากหลายชนิด เช่น หนังกลับ (suede), หนังนูบัค (nubuck), ผ้าใบ (canvas) และผ้า (fabric) ฯลฯ
 • พร้อมใช้งานในเวลาเพียง 15 นาที และเป็นมิตรต่องสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้บริโภคทั่วไป
 • ร้านเสื้อผ้าหรือรองเท้า
 • โรงงานอุตสาหกรรมในส่วนของสิ่งทอ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
บริษัท คอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
Rachanin Ratanapahol
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์.
 • ต้องการหาผู้ที่สนใจจะต่อยอดให้กับสินค้าของตัวเองด้วยเทคโนโลยีนี้
 • ต้องการหาผู้ที่สนใจจะนำเทคโนโลยีนี้ไปวิจัยพัฒนาเพิ่มเติม

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าทางเลือก วัสดุกันน้ำ ชนิดต่างๆ
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายสเปรย์กันน้ำ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ