แอพพลิเคชั่นขยะแลกแต้ม 1074 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        การออกแบบและพัฒนา “แอพพลิเคชั่นขยะแลกแต้ม” ระบบบริหารจัดการขยะต้นทางส่วนบุคคล  ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ในการคัดแยกขยะสำหรับสะสมแต้ม เพื่อแลกรับของรางวัล

รายละเอียด

        ปัญหาขยะล้นเมือง ถือเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศ การทิ้งขยะโดยไม่คัดแยกประเภทขยะอย่างถูกต้อง ทำให้ประเภทขยะรีไซเคิลปะปนกับขยะทั่วไปเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการจัดการกับปัญหาขยะเหล่านี้ แต่การจัดการขยะที่ปลายทางเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

        “แอพพลิเคชั่นขยะแลกแต้ม” หรือ ระบบบริหารจัดการขยะต้นทางส่วนบุคคล ได้รับการพัฒนาคิดค้น เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะและรับซื้อขยะรีไซเคิลผ่านระบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  เพื่อสะสมแต้มและแลกรับของรางวัลต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ ส่งผลให้ปริมาณขยะถูกนำกลับเข้าสู่กระบวนการการรีไซเคิล และลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะที่ปลายทางของรัฐ พร้อมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนด้านอุตสาหกรรมรีไซเคิลให้เติบโตยิ่งขึ้น

 

จุดเด่น

 • เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่าย สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย
 • เป็นแอพพลิเคชั่นที่สร้างเงื่อนไขกับรับรางวัลมาจากการแยกขยะของสมาชิก
 • เป็นการแก้ปํญหาระบบบริหารจัดการขยะต้นทางได้มีประสิทธิภาพ
 • เป็นการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้เป็นวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมรีไซเคิล

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม


ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์/องค์กรภาคเอกชนใหญ่
 • หน่วยงานการศึกษา
 • หน่วยงานภาครัฐ
 • ประชาชนทั่วไป

พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
googreens18
ฉัตรศนัน มาสว่างไพโรจน์
สถานะผลงาน
ระดับการทดลอง (Experimental)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ต้องการหาผู้ร่วมทุนและร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะต้นทางผ่านสมาร์ทโฟน กับกูกรีนส์แอพพลิเคชั่น ขยะแลกแต้ม

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง