รับให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ เขียนโปรแกรม การพัฒนาเว็บไซต์และซอฟแวร์ด้านต่างๆ 2538 Views

ข้อมูลทั่วไป

[Oil]Professional01 GTO
123
-
-
-
กระบี่

การศึกษา / ความเชี่ยวชาญ

อื่นๆ
999
888
-

ประสบการณ์ / ผลงาน

5
-
ความเชี่ยวชาญ
ระดับความพร้อม
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ