คอนกรีตมวลเบาเถ้าชานอ้อย 244 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

         วิธีการออกแบบและสร้าง “คอนกรีตมวลเบาเถ้าชานอ้อย” สำหรับใช้ในการก่อสร้างทั่วไป มีคุณสมบัติในการกันความร้อนได้ดี สามารถก่อ-ฉาบได้ด้วยปูนทั่วไปได้โดยไม่ก่อให้เกิดเชื้อราบนผนัง ช่วยประหยัดเวลาและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

          ‘คอนกรีต’ วัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน  โดยคอนกรีตที่ใช้งานทั่วไปมีการนำสารเคมีเข้ามาเติมแต่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้มีความคงทน แข็งแรง รองรับแรงอัดสูงได้ แต่มักพบข้อเสีย คือ ไม่สามารถระบายความร้อนได้ เมื่อนำมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างส่งผลให้ภายในตัวอาคารมีอุณภูมิสูงขึ้น ปัจจุบันจึงมีการนำคอนกรีตมวลเบาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี มาปรับใช้ในงานก่อสร้าง เนื่องจากสามารถช่วยชะลอความร้อนจากภายนอกอาคารเข้าสู่ภายในอาคารได้        

          “คอนกรีตมวลเบาเถ้าชานอ้อย” ได้รับการพัฒนาและคิดค้นโดยการนำเถ้าชานอ้อยที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรม นำมาผลิตเป็นคอนกรีตมวลเบาที่มีคุณสมบัติในการระบายความร้อนได้ดี สามารถก่อ-ฉาบได้ด้วยปูนทั่วไปได้โดยไม่ก่อให้เกิดเชื้อราบนผนัง ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้วว่ามีอัตราดูดซึมน้ำที่ต่ำกว่าคอนกรีตมวลเบาทั่วไป สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างต่างๆ ได้

จุดเด่น

 • สามารถระบายความร้อนได้ดี
 • สามารถก่อ-ฉาบได้ด้วยปูนทั่วไปได้โดยไม่ก่อให้เกิดเชื้อราบนผนัง
 • ช่วยประหยัดเวลาและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พัชรพร ศรีสอาด
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทั่วไป
 • โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง