ผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน 143 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีการผลิต “ผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน” เป็นเมนูอาหารประจำท้องถิ่น ที่มีรสชาติตรงตามความต้องการของผู้บริโภค มีคุณภาพและโภชนาการที่เหมาะสม สะดวกในการพกพา และปราศจากวัตถุกันเสีย

รายละเอียด

        MRE คืออาหารที่ปรุงสุกเรียบร้อยแล้วบรรจุในซองพร้อมรับประทาน เป็นอาหารของกองทัพสหรัฐ โดยเมนูจะถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสะดวกในการรับประทาน เ และอาหารจะถูกคำนวณอย่างระมัดระวังว่าจะให้พลังงานเพียงพอ สำหรับทหารแต่ละหน่วยที่ต้องใช้ในแต่ละวัน ซึ่งในปัจจุบันอาหารประเภท MRE ไม่เพียงแต่ใช้ในวงการทหารเท่านั้น แต่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปสำหรับนักเดินป่า หรือผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัย ทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญในส่วนของพลังงานเพียงพอแล้ว ยังคำนึงถึงรสชาติของอาหารและความอร่อยอีกด้วย

        “ผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเมนูอาหารหลัก ได้แก่ ข้าวหมกไก่ ลาบไก่ ข้าวเหนียวและไก่ย่าง โดยใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาสูตรและเตรียมส่วนประกอบอาหารเพื่อให้ได้คุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการ และใช้เทคโนโลยีการแปรรูปด้วยความร้อน (Thermal processing) ในระดับ Sterilize มาใช้ทําลายจุลินทรีย์และเอนไซม์ โดยบรรจุในถุง Retort pouch ซึ่งเป็นภาชนะปิดสนิท เพื่อป้องกันการปนเปื้อนกลับและรักษาคุณภาพของอาหาร สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องอย่างน้อย 2 ปี โดยปราศจากวัตถุกันเสีย เหมาะสำหรับทหารภาคสนาม ทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้สําหรับผู้บริโภคทั่วไปที่ต้องการความสะดวก เร่งรีบ และมีเวลาจํากัด รวมถึงผู้ประสบภัยพิบัติที่มีข้อจํากัด ในด้านความไม่สะดวกในการเตรียมอาหารสดได้

จุดเด่น

 • เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มฮาลาล
 • ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม
 • สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้นาน โดยปราศจากวัตถุกันเสีย
 • มีความสะดวกในการพกพาและการบริโภคพร้อมบรรจุภัณฑ์อุ่นร้อน

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป
 • หน่วยงานข้าราชการทหาร
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • กลุ่มผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพ
 • กลุ่มผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ