กรรมวิธีการผลิตกะปิปลา 97 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “กะปิปลา” ด้วยตู้อบลมร้อน ที่มีขั้นตอนในการเตรียมไม่ซับซ้อน ช่วยลดระยะเวลาในการทำแห้ง และสามารถผลิตกะปิปลาที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ

รายละเอียด

        กะปิปลา เป็นผลิตภัณฑ์ปลาหมักแบบดั้งเดิมที่มีการใช้เป็นเครื่องปรุงยาอย่างแพร่หลายในภาคใต้และภาคเหนือของประเทศไทย ในปัจจุบันพบว่าอุตสาหกรรมหารแปรรูปกะปิปลามีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นรายได้หลักของคนในจังหวัดพัทลุง ในขณะที่พบว่าแหล่งผลิต วัตถุดิบหลัก อัตราส่วน กระบวนการทำ รวมถึงเวลาที่ใช้ในการหมักส่งผลให้คุณภาพของกะปิปลาแตกต่างกัน 

        “กรรมวิธีการผลิตกะปิปลา” ได้รับการพัฒนาคิดค้นวิธีในการทำแห้งกะปิปลาก่อนการหมักด้วยตู้อบลมร้อน มีขั้นตอนการเตรียมที่ไม่ซับซ้อน ผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถลดระยะเวลาในการผลิตกะปิปลา และทำให้กะปิปลามีคุณภาพสม่ำเสมอ

จุดเด่น

 • เป็นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ/ในท้องถิ่น ทำให้มีต้นทุนต่ำ
 • ขั้นตอนการเตรียมไม่ซับซ้อน
 • สามารถช่วยลดระยะเวลาในการผลิตกะปิปลา และทำให้กะปิปลามีคุณภาพสม่ำเสมอ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ร้านค้า/ ร้านอาหาร
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อรอนงค์ สักสงค์
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการทำกะปิปลา
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ