กรรมวิธีผลิตพรีไบโอติกจากข้าวสังข์หยด 154 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “พรีไบโอติกจากข้าวสังข์หยด” ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ สำหรับใช้ทดแทนพรีไบโอติกที่เป็นสารสังเคราะห์ โดยการแช่เมล็ดข้าวกล้องสังข์หยดเพาะงอกในน้ำ และอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน จากนั้นบดและร่อน เพื่อให้ได้ผงพรีไบโอติกที่สามารถใช้เป็นสารเสริมในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้

รายละเอียด

        พรีไบโอติก เป็นใยอาหารที่ไม่ถูกย่อยในกระเพาะอาหาร พบได้ในอาหารหลายชนิด และพบมากในผัก มีหน้าที่ในการช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น แลคโตบาซิลัส และบิฟิโดแบคทีเรีย ทำให้ระบบทางเดินอาหารทำงานได้อย่างเป็นปกติ ส่งผลให้ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่เติมพรีไบโอติกเพื่อเป็นการดูแลลำไส้ และเพิ่มไฟเบอร์ให้กับร่างกาย

        “พรีไบโอติกจากข้าวสังข์หยด” ได้รับการพัฒนาคิดค้นกรรมวิธีในการผลิตพรีไบโอติกจากวัตถุดิบธรรมชาติ เพื่อทดแทนพรีไบโอติกที่เป็นสารสังเคราะห์ โดยการแช่และบ่มเมล็ดข้าวกล้องสังข์หยดเพาะงอกในน้ำ และอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน จากนั้นบดและร่อน เพื่อให้ได้ผงพรีไบโอติกที่สามารถใช้เป็นสารเสริมในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้

จุดเด่น

 • ได้ผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกชนิดใหม่ที่เป็นพรีไบโอติกที่ได้จากธรรมชาติ สามารถใช้ทดแทนพรีไบโอติกที่ได้จากการสังเคราะห์ได้
 • สามารถใช้เป็นสารเสริมในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • กลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าที่มีพรีไบโอติก
 • กลุ่มผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้าวสังข์หยด
 • ผู้สนใจทั่วไป
 • ผู้ที่รักสุขภาพ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กลุ่มภารกิจบริหารผลผลิต ทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • กลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าที่มีพรีไบโอติก
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 • สถานพยาบาลต่างๆ
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง