เทคโนโลยีการเคลือบผิวเครื่องประดับด้วยเทคนิค PVD 112 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        “เทคโนโลยีการเคลือบผิววัสดุด้วยเทคนิค PVD" สำหรับเคลือบผิววัสดุ พร้อมทั้งป้องกันการหมองและรอยขีดข่วนจากการสวมใส่ อีกทั้งยังสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน นอกจากนี้ยังเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ใช้สารเคมี ฟิล์มที่ใช้เคลือบมีความบริสุทธิ์สูง ทำให้ปลอดภัยกับผู้สวมใส่ และทำให้ได้ผลงานที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ และมีศักยภาพในการแข่งขันได้

รายละเอียด

        เครื่องประดับเทียม ถือเป็นสินค้าแฟชั่นซึ่งจัดว่าเป็นสินค้าทางเลือกที่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้บริโภค และมักเป็นที่นิยมในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเพราะผู้บริโภคมีกำลังซื้อลดลง ทำให้ผู้บริโภคหันมาซื้อเครื่องประดับเทียมมากขึ้น จึงทำให้เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเครื่องประดับเทียมในตลาดโลกได้สูงขึ้น    

        “เทคโนโลยีการเคลือบผิวเครื่องประดับด้วยเทคนิค PVD”  ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อเคลือบผิว ป้องกันการหมองและรอยขีดข่วนจากการสวมใส่ อีกทั้งยังสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน นอกจากนี้ยังเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ใช้สารเคมี ส่งผลให้ผู้สวมใส่ปลอดภัย และฟิล์มที่ใช้เคลือบมีความบริสุทธิ์สูง ช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิต ทำให้ได้ผลงานที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ และมีศักยภาพในการแข่งขันได้อีกด้วย

จุดเด่น

 • เป็นเทคโนโลยีสะอาด ไม่ใช้สารเคมี
 • สภาพการยึดเกาะของฟิล์มที่เคลือบกับเครื่องประดับสูง
 • ความหนาของฟิล์มที่เคลือบอยู่ในระดับนาโนเมตร จึงใช้สารตั้งต้นในการเคลือบน้อย จึงช่วยลดต้นทุนได้
 • สามารถเพิ่มฟังก์ชันอื่นๆ ให้เครื่องประดับ เช่น การป้องกันการหมอง ป้องกันรอยขีดข่วน

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้บริโภคที่นิยมเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
 • ลูกค้าจากต่างประเทศ
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาภาภรณ์ สกุลการะเวก
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ประกอบการด้านการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ
 • ผู้ที่สนใจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง