ตู้ขายอาหารอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมช่วยตัดสินใจทางโภชนาการ 69 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “ตู้ขายอาหารอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมช่วยตัดสินใจสำหรับผู้มีข้อจำกัดทางโภชนาการ” ที่สามารถช่วยจัดอาหารที่มีคุณค่าทางสารอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภค อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบ IoT ขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสั่งซื้ออาหารได้ผ่านแอปพลิเคชัน และมีระบบสินค้าคงคลังสำหรับผู้ขาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล การช่วยตัดสินใจเติมสินค้า และสะดวกในการใช้งาน

รายละเอียด

       ปัจจุบันจะเห็นว่า ตู้ขายของอัตโนมัติ หรือ vending machine เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าลงทุน โดยเฉพาะตามสถานที่ให้บริการห้องพัก หรือสถานบริการเพื่อสุขภาพต่างๆ ซึ่งลักษณะของตู้ที่ให้บริการอย่างแพร่หลาย จะเป็นตู้จำพวก ตู้จำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม เนื่องจากตอบโจทย์พฤติกรรมที่เร่งรีบ และสามารถใช้บริการได้ 24 ชั่วโมงของผู้บริโภค

        “ตู้ขายอาหารอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมช่วยตัดสินใจสำหรับผู้มีข้อจำกัดทางโภชนาการ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยคนไทย สามารถปรับแต่งคุณสมบัติได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งตู้ขายอาหารนี้สามารถช่วยเลือกอาหารที่มีปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมถึงผู้ป่วยนักกีฬา หรือผู้รักสุขภาพควรได้รับ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการจัดชุดอาหารจำนวนมากในเวลาจำกัด นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบ IoT ขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสั่งซื้ออาหารได้ผ่านแอปพลิเคชัน และมีระบบสินค้าคงคลังสำหรับผู้ขาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล การช่วยตัดสินใจเติมสินค้า ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน

จุดเด่น

 • ตู้ขายอาหารอัตโนมัติ สามารถใส่อาหารที่อุณหภูมิปรกติ แช่เย็น และแช่แข็ง และมีไมโครเวฟเพื่ออุ่นอาหารพร้อมรับประทาน 
 • มี User Interface ที่มีระบบช่วยตัดสินใจในการจัดชุดอาหารสำหรับผู้มีข้อจำกัดด้านคุณค่าทางอาหาร
 • สามารถใช้งานออนไลน์ได้ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน มีระบบการอ่าน QR Code ในตู้อัตโนมัติเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานในการสั่งซื้อ
 • มีโปรแกรมระบบสินค้าคงคลัง เพื่อให้ผู้ขายสินค้าสามารถตรวจสอบข้อมูล และสามารถตัดสินใจเติมเต็มสินค้าได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการร้านอาหร/ สถานบริการเพื่อสุขภาพ
 • ผู้ต้องการขายสินค้าในตู้อัตโนมัติ
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พรธิภา องค์คุณารักษ์
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตู้ขายอาหารอัตโนมัติ
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง