ผลิตภัณฑ์ปูแสมดองเค็มบรรจุกระป๋อง 96 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “ปูแสมดองเค็มบรรจุกระป๋อง” โดยการถนอมอาหารและแปรรูปอาหารให้มีอายุในการเก็บรักษาไว้ได้นาน โดยยังคงกลิ่นและรสชาติของผลิตภัณฑ์ไว้ ผลิตภัณฑ์พกพาสะดวก รับประทานง่าย นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร

รายละเอียด

        ปูแสมดองเค็มเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมักดองของไทยที่นิยมบริโภคควบคู่กับการรับประทานส้มตำเป็นระยะเวลายาวนาน อีกทั้งยังมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะที่ด้วยน้ำปรุงรสและกลิ่นหอมของปูเค็ม ซึ่งในปัจจุบันได้มีการคำนึงถึงความปลอดภัยในอาหารด้านเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจเป็นสาเหตุในการก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารจากการรับประทานปูเค็มดองมากขึ้น                

        “ผลิตภัณฑ์ปูแสมดองเค็มบรรจุกระป๋อง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยการถนอมอาหารและแปรรูปอาหารให้มีอายุในการเก็บรักษาไว้ได้นาน โดยยังคงกลิ่นและรสชาติของผลิตภัณฑ์ไว้ ผลิตภัณฑ์พกพาสะดวก รับประทานง่าย นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่คำนึงถึงตวามปลอดภัยในอาหาร

จุดเด่น

 • เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ โดดเด่นคือมีความเค็มในระดับที่เค็มน้อย และ กลิ่นหอมของปูเค็ม
 • มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้โรคในระบบทางเดินอาหาร
 • รับประทานได้ง่าย สะดวกในการพกพา
 • มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน
 • เป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา มทร.ศรีวิชัย
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ประกอบการด้านอาหารกระป๋อง
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารแปรรูป
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง