ชุดตรวจปริมาณโพรไบโอติกส์ในร่างกายแบบรวดเร็ว 66 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “ชุดตรวจแบบรวดเร็วเพื่อบ่งชี้ปริมาณโพรไบโอติกส์ในร่างกาย” โดยอาศัยหลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟิค ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองและสามารถทราบผลทดสอบได้ในระยะเวลา 3-5 นาที  นอกจากนี้ยังมีราคาไม่แพง

รายละเอียด

        ในร่างกายของเรานั้นมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยแต่ละคนจะมีความหลากหลายและปริมาณของแบคทีเรียแต่ละสปีชีส์ในร่างกายแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น เพศ อายุ สัญชาติ ภูมิศาสตร์ของที่อยู่อาศัย วิถีชีวิตและรวมไปถึงอาหารที่รับประทาน ซึ่งแบคทีเรียแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์ในกระบวนการทำงานของร่างกาย เช่น ระบบการเผาผลาญ ระบบภูมิคุ้มกัน ตลอดจนความสัมพันธ์ของการเกิดโรคต่างๆ ซึ่งโพรไบโอติกส์เป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกาย ที่ในปัจจุบันมีความนิยมนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากยิ่งขึ้น

        “ชุดตรวจแบบรวดเร็วเพื่อบ่งชี้ปริมาณโพรไบโอติกส์” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อตรวจสอบระดับโพรไบโอติกส์ที่เปลี่ยนแปลงไปของร่างกายจะทำให้เราสามารถเลือกผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส์เพื่อการป้องกันและรักษาโรคในทางคลินิกได้อย่างเหมาะสมกับร่างกายแต่ละคน (personalized) ได้ดีมากขึ้น โดยอาศัยหลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟิค ทำให้สามารถทราบผลทดสอบได้ในระยะเวลา 3-5 นาที และสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีราคาไม่แพง

จุดเด่น

 • สามารถตรวจสอบปริมาณโพรไบโอติกส์รายเชื้อได้ด้วยตนเอง
 • ทราบผลทดสอบรวดเร็ว และมีราคาเหมาะสม 

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • กลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีความต้องการสินค้าและบริการเฉพาะด้านที่ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยหรือช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน 
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Krit Pongpirul
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการหาแหล่งทุนสนับสนุนสำหรับการวิจัยและพัฒนาชุดตรวจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ต้องการพัฒนาชุดตรวจโพรไบโอติกให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายชุดตรวจด้วยตนเอง
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • ผู้สนใจทั่วไป


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง