กรรมวิธีการทำแผ่นปูพื้นสำหรับผู้ป่วยกายภาพบำบัดและผู้สูงอายุจากยางธรรมชาติ 204 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “แผ่นปูพื้นสำหรับผู้ป่วยกายภาพและผู้สูงอายุจากยางธรรมชาติ” ด้วยเครื่องพิมพ์แบบอัด ทำให้ได้แผ่นปูพื้นที่มีความยืดหยุ่น ทนต่อแรงดึงและแรงฉีกขาด สามารถลดแรงกระแทกเมื่อหกล้ม นอกจากนี้ยังไม่ทำให้เกิดอาการปวดหรือฟกช้ำที่บริเวณฝ่าเท้าเมื่อใช้เป็นระยะเวลานาน กรรมวิธีในการขึ้นรูปง่าย ไม่ซับซ้อน ออกแบบได้ตามความต้องการ สามารถเตรียมได้ในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

รายละเอียด

        ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปมากถึงร้อยละ 20 ส่งผลให้เกิดผลกระทบในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย รวมไปจนถึงการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งหากมีการออกแบบพื้นที่หรือวัสดุให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จะช่วยลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้

        “แผ่นปูพื้นสำหรับผู้ป่วยกายภาพและผู้สูงอายุจากยางธรรมชาติ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นด้วยการนำยางธรรมชาติ มาทำการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์แบบอัด ทำให้ได้แผ่นปูพื้นที่มีความยืดหยุ่น ทนต่อแรงดึงและแรงฉีกขาด สามารถลดแรงกระแทกเมื่อหกล้ม นอกจากนี้ยังไม่ทำให้เกิดอาการปวดหรือฟกช้ำที่บริเวณฝ่าเท้าเมื่อใช้เป็นระยะเวลานาน กรรมวิธีในการขึ้นรูปง่าย ไม่ซับซ้อน ออกแบบได้ตามความต้องการ สามารถเตรียมได้ในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยมีต้นทุนและราคาไม่แพง

จุดเด่น

 • ผลิตภัณฑ์แผ่นปูพื้นสำหรับผู้ป่วยกายภาพบำบัดและผู้สูงอายุจากยางธรรมชาติ มีความยืดหยุ่น ทนต่อแรงดึง แรงฉีกขาด และแรงกดทับ 
 • สามารถเตรียมได้ในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีขั้นตอนการเตรียมที่ไม่ซับซ้อน 
 • ช่วยเพิ่มมูลค่าของยางธรรมชาติ
 • มีต้นทุนและราคาไม่แพง

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ป่วยกายภาพบำบัดและผู้สูงอายุ
 • โรงพยาบาล
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กลุ่มภารกิจบริหารผลผลิต ทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
 • ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางธรรมชาติ
 • ตัวแทนจำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ป่วยกายภาพบำบัดและผู้สูงอายุ
 • ผู้ที่สนใจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง