กรรมวิธีการผลิตยาต้านมะเร็งจากบวบขม 972 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีการผลิต “ยาต้านมะเร็งจากบวบขม” ที่มีสารคิวเคอร์บิตาซิน บี (CuB) เป็นสารต้านเซลล์มะเร็ง ผ่านการศึกษาแล้วว่าไม่มีผลต่อการทํางานของตับและไตในหนู สามารถนําไปพัฒนาต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในด้านการนํามาใช้เพื่อการรักษาโรคมะเร็งต่อไปในอนาคตได้

รายละเอียด

        มะเร็ง คือ กลุ่มของโรคที่เกิดจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติ ที่ DNA หรือสารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มีการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว และมากกว่าปกติ ดังนั้น จึงอาจทำให้เกิดก้อนเนื้อผิดปกติ ทั้งยังอาจลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง และทำให้เกิดการตายของเซลล์ในก้อนเนื้อนั้นได้

        “กรรมวิธีการผลิตยาต้านมะเร็งจากบวบขม” ได้รับการพัฒนาคิดค้นน้ำคั้นบวบขมซึ่งได้จากการคั้นน้ำจากผลสดที่มีองค์ประกอบของ cucurbitacin B เป็นหลัก สารนี้สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมในหลอดทดลองได้ และสามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมในสัตว์ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพบว่าไม่มีผลต่อการทํางานของตับและไตในหนู จึงทำให้สามารถนําไปพัฒนาต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในด้านการนํามาใช้เพื่อการรักษาโรคมะเร็งต่อไปในอนาคตได้

จุดเด่น

 • มีสารต้านเซลล์มะเร็ง
 • ไม่มีผลต่อการทํางานของตับและไตในหนู
 • สามารถนําไปพัฒนาต่อ เพื่อการรักษาโรคมะเร็งต่อไปในอนาคต

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

 • โรงพยายาล รัฐ / เอกชน
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา และเภสัชกรรม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สถานะผลงาน
ระดับการทดลอง (Experimental)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • โรงพยายาล รัฐ / เอกชน
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา และเภสัชกรรม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง