ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารก 880 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีการผลิต “ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารก” ที่เหมาะสําหรับทารกอายุ 6 เดือนขึ้นไป มีคุณค่าทางโภชนาการ และสุขภาพสูง สะดวกในการรับประทาน มีรสชาติที่ดี และรับประทานง่าย

รายละเอียด

        ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับทารก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีบทบาทสําคัญในสังคมไทยยุคปัจจุบัน การให้อาหารเสริมแก่ทารกนั้น ควรเริ่มให้เมื่ออายุ 6 เดือน เพราะในช่วงอายุ 6 เดือนแรก ทารกจะได้รับสารอาหารเพียงพอจากนมแม่ที่มีสุขภาพดี หลังจากนั้น ทารกจำเป็นต้องได้รับพลังงานและอาหารเสริมจากอาหารตามวัย

        “ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารก” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน ซึ่งมีข้อดีคือสามารถทําผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย มีคุณภาพสูง ต้นทุนการผลิตต่ำ ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และสุขภาพสูง ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นอาหารเสริมกึ่งสําเร็จรูป จากวัตถุดิบที่ได้จากผลผลิตการเกษตรที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ที่ช่วยอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะลดระยะเวลาของพ่อแม่ในการเตรียมอาหาร สะดวกในการรับประทาน มีรสชาติที่ดี รับประทานง่าย เหมาะสําหรับทารกอายุ 6 เดือนขึ้นไป

จุดเด่น

 • อํานวยความสะดวก ลดระยะเวลาในการเตรียมอาหาร
 • คุณค่าทางโภชนาการ และสุขภาพสูง
 • สะดวกในการรับประทาน มีรสชาติที่ดี รับประทานง่าย

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • สถาบันครอบครัว
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • กลุ่มผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป
 • กลุ่มผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง