ชุดควบคุมอากาศภายในบ้านแบบอัตโนมัติและประหยัดพลังงาน 1135 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        เทคโนโลยี “ชุดควบคุมอากาศภายในบ้านแบบอัตโนมัติและประหยัดพลังงาน” เป็นอุปกรณ์เติมอากาศสะอาดเข้าสู่ตัวบ้าน โดยควบคุมอัตราการไหลเวียนผ่านเครื่องปรับอากาศ และควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในบ้านให้เหมาะสม จึงช่วยให้อากาศถ่ายเท และลดปัญหาด้านมลพิษทางอากาศต่าง ๆ เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อีกทั้งยังกำจัดความร้อนสะสมภายในบ้าน จึงช่วยประหยัดพลังงานในการปรับอากาศ

รายละเอียด

        จุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพดี และความอยู่สบายในทุก ๆ วันของสมาชิกในครอบครัวคืออากาศดีภายในบ้าน ซึ่งเกณฑ์ที่จะบอกว่าอากาศภายในบ้านดีหรือไม่นั้นคือมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่น การมีเครื่องกรองอากาศจึงช่วยลดปัญหา และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจต่าง ๆ แต่อากาศดีในบ้านไม่ใช่เพียงการกำจัดฝุ่นออกไปเท่านั้น แต่ต้องหมายรวมถึงการมีอากาศที่ระบาย ถ่ายเท และป้องกันความอบอ้าวได้

        “ชุดควบคุมอากาศภายในบ้านแบบอัตโนมัติและประหยัดพลังงาน” ได้รับการพัฒนาและคิดค้นขึ้นเพื่อให้ได้มีอากาศดีภายในบ้าน โดย (1) ควบคุมอัตราการไหลเวียนผ่านเครื่องปรับอากาศ ทำให้อากาศภายในบ้านระบาย ถ่ายเท และไม่อบอ้าว (2) ควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในบ้านให้เหมาะสม ทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับก๊าซออกซิเจนอย่างเต็มที่ (3) สามารถดึงความร้อนสะสมออกก่อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านได้ จึงช่วยประหยัดพลังงานในการปรับอากาศ และ (4) ลดปัญหาด้านมลพิษต่าง ๆ ภายในบ้าน เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แบคทีเรีย เชื้อรา และไร้ฝุ่น ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ

จุดเด่น

 • ช่วยเติมอากาศสะอาดภายในบ้าน
 • ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองในบ้าน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
 • ช่วยประหยัดพลังงาน

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • โครงการบ้านจัดสรร, อาคารพาณิชย์
 • โรงพยาบาล
 • บ้านพักอาศัย
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Jiraporn Klodpeng
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ให้บริการด้านการติดตั้งระบบอากาศภายในอาคารบ้านเรือน
 • ผู้สนใจทั่วไป 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง