ขอเชิญร่วมโครงการวิจัยและนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่ามังคุดด้วยการวิจัยและพัฒนา 508 Views

รายละเอียด

รายละเอียด

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่ามังคุดด้วยการวิจัยและพัฒนา “มังคุดวิจัย...ส่งความห่วงใยให้บุคลากรด่านหน้า” โดยมีรายละเอียดกิจกรรม VTR สถานการณ์ปัจจุบันของมังคุดไทยจากการระบาดของโควิด 19 และเปิด กิจกรรม “มังคุดวิจัย...ส่งความห่วงใยให้บุคลากรด่านหน้า” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คำกล่าว “ชาวชุมพรร่วมใจ ส่งความห่วงใย ด้วยมังคุดวิจัย” โดย นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พบกับการเสวนา เรื่อง “แก้ปัญหามังคุดล้นตลาดด้วยงานวิจัยและพัฒนา” โดยนางสาวพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา ผู้ดำเนินรายการ ผู้ร่วมเสวนา นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ผศ.ดร.พิมเพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนายสิทธิพงษ์ อรุณรักษ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา จากนั้นรับชม VTR แนะนำผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย และร่วมแบ่งปันมังคุดวิจัยแด่บุคลากรด่านหน้า โดย คุณพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา และเปิดตลาดมังคุดสดและผลิตภัณฑ์จากมังคุดวิจัยในราคาพิเศษ โดยการ Live ของกลุ่มเกษตรกร

วัน เวลา เเละสถานที่

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom (VDO Conference) และการถ่ายทอดสด (Live Streaming)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook : https://www.facebook.com/nrct5g

พูดคุยกับเจ้าของข่าว
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Admin Tech2biz
ประเภท
การประชุม สัมมนา