เครื่องสกัดนํ้ามันงาให้ปริมาณสารออกฤทธิ์สูง 57 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “เครื่องสกัดนํ้ามันงาให้ปริมาณสารออกฤทธิ์สูง” สามารถคงคุณค่าทางโภชนาการสารสำคัญของน้ำมันงาไว้ได้ในปริมาณสูง ทำให้น้ำมันงาที่ผลิตได้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ใช้งานง่าย และมีชุดทำความสะอาดช่วยลดการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต

รายละเอียด

        “น้ำมันงา” เป็นอาหารที่ช่วยเสริมสุขภาพ เนื่องจากอุดมไปด้วยสารเซซามิน (sesamine) วิตามินอี (tocophetol) และวิตามินบีหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัว เช่น โอเมก้า 3, 6 และ 9 ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดคอเรสเตอรอล ป้องกันมะเร็งและชะลอความแก่ ทั้งนี้การผลิตน้ำมันงาให้ได้มาตรฐาน จําเป็นต้องพัฒนาวิธีสกัดน้ำมันงาที่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไว้ให้มากที่สุด
        “เครื่องสกัดนํ้ามันงาให้ปริมาณสารออกฤทธิ์สูง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อหาวิธีสกัดน้ำมันงาที่ให้ปริมาณสารออกฤทธิ์สูง สามารถสกัดน้ำมันงาที่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในปริมาณสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีชุดทำความสะอาดงา ได้แก่ เครื่องร่อนแยกงาและเป่าลม เครื่องทำความสะอาดงาด้วยน้ำ และเครื่องปั่นหมาดเพื่อแยกงาออกจากสิ่งปนเปื้อน ช่วยให้สามารถผลิตน้ำมันงาได้อย่างมีคุณภาพและเป็นตามมาตรฐานและช่วยลดการใช้แรงงานคนได้อีกด้วย

จุดเด่น

 • สามารถสกัดน้ำมันงาที่คงคุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้ในปริมาณสูง
 • มีชุดทำความสะอาดที่ช่วยลดการปนเปื้อนของงา
 • ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และลดการใช้แรงงานคน

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันงา
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง