ห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต 794 Views
ผลิตภัณฑ์ / วัสดุที่ให้บริการทดสอบ
 • น้ำผิวดิน
 • น้ำประปา
 • น้ำเสีย
ข้อมูลติดต่อ
ชื่อผลิตภัณฑ์ / วัสดุทดสอบ หมวดหมู่
น้ำผิวดิน เคมี
น้ำประปา เคมี
น้ำเสีย เคมี
สถานภาพห้องปฏิบัติการ
 • หมายเลขใบรับรอง
  ทดสอบ – 0103
 • หมายเลขอ้างอิงใบรับรอง
  0303/16044
 • ออกให้ ณ วันที่
  7 พ.ย. 2562
 • วันหมดอายุ
  6 พ.ย. 2565
 • พื้นที่ตั้ง
 • สถานะ
  Accredited