ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จำกัด 1303 Views
ผลิตภัณฑ์ / วัสดุที่ให้บริการทดสอบ
 • ปลาปน
ข้อมูลติดต่อ

เลขที่ 68 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลผู้ประสานงาน นายเจษฎา สาดวง 0348394935 034839496 qctca@hotmail.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ / วัสดุทดสอบ หมวดหมู่
ปลาปน อาหาร
สถานภาพห้องปฏิบัติการ
 • หมายเลขใบรับรอง
  ทดสอบ – 0026
 • หมายเลขอ้างอิงใบรับรอง
  0303/10989
 • ออกให้ ณ วันที่
  14 ก.ค. 2563
 • วันหมดอายุ
  13 ก.ค. 2566
 • พื้นที่ตั้ง
 • สถานะ
  Accredited