ห้องปฏิบัติการทดสอบ (Lab) บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด 1935 Views
ผลิตภัณฑ์ / วัสดุที่ให้บริการทดสอบ
 • อาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์
 • เนื้อไก่สดและเนื้อไก่สดคลุกเกลือ
ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง เลขที่ 7/3 ถนนพหลโยธิน กม. 33 หมู่ที่ 1 ตำบลคอลงหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลผู้ประสานงาน นางสาวอุไรวรรณ อุทุมมา โทรศัพท์ 0251688115 #733 แฟ็กซ์ 0251686334 Uraiwan.ut@centaco.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ / วัสดุทดสอบ หมวดหมู่
อาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหาร
เนื้อไก่สดและเนื้อไก่สดคลุกเกลือ อาหาร
สถานภาพห้องปฏิบัติการ
 • หมายเลขใบรับรอง
  ทดสอบ – 0025
 • หมายเลขอ้างอิงใบรับรอง
  0303/19080
 • ออกให้ ณ วันที่
  14 ก.ค. 2563
 • วันหมดอายุ
  13 ก.ค. 2566
 • พื้นที่ตั้ง
 • สถานะ
  Accredited