ระบบคุณภาพระดับสากล ระบบบริหาร อุตสาหกรรมการอาหาร 1368 Views

รายละเอียด

        ให้คำแนะนำการปรับปรุงระบบคุณภาพสากล ครอบคลุมทั้งองค์กร อุตสาหกรรมอาหาร ให้คำแนะนำการปรับปรุงกระบวนการผลิต การออกแบบ ให้สอดคล้องตามระบบสากล การเพิ่มประสิทธิภาพ การลดการผลิต การลดการสูญเสีย การบันทึกข้อมูล การเก็บข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ในการควบคุมงาน บริหารงาน รวมทั้งการฝึกอบรมและตรวจประเมินภายใน

หัวข้อให้คำปรึกษา

ให้บริการเป็นที่ปรึกษา (Consultant) จัดทำระบบและการฝึกอบรม(Training) ด้านระบบมาตรฐานสากล ได้แก่

 • GMP
 • HACCP
 • ISO 9001
 • ISO 22000
 • FSC 22000
 • BRC
 • ISO 17025
 • QA
 • Document control

ผลิตภัณฑ์​ / อุตสาหกรรมที่ให้บริการคำปรึกษา

 • อุตสาหกรรมอาหาร
 • บริการฝึกอบรม
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ

ประสบการณ์ / ผลงานที่ผ่านมา

มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาให้กับหลายหน่วยงาน / บริษัท กว่า 157 บริษัท อาทิ

 • บริษัท นารายณ์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด : GMP และ HACCP อาหารสำเร็จรูปแช่เย็นและแช่แข็งได้รับการรับรองจาก กรมปศุสัตว์
 • P.N. MARINE FOODS PRODUCTS CO.,LTD : GMP และ HACCPกุ้งแห้ง กรมประมง
 • President Rice Product Co.,Ltd : GMP และ HACCP ผลิตภัณฑ์มาม่า ได้รับการรับรองจาก SGS Thailand
 • บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด : GMP และ HACCP น้ำดื่มเกลือแร่ ได้รับการรับรองจาก สมอ.
 • บริษัท บางกอกแร้นซ์ จำกัด (มหาชน) : GMP และ HACCP โรงงานชำแหละเป็ดและผลิตภัณฑ์เป็ดดิบ-สุก แช่เย็น แช่แข็ง ได้รับการรับรองจาก กรมปศุสัตว์
 • บริษัท เสริมสุข จำกัด (นครสวรรค์) : GMP และ HACCP เครื่องดื่มน้ำอัดลม ได้รับการรับรองจาก สมอ.
 • บริษัท เสริมสุข จำกัด (โคราช ) : GMP และ HACCP เครื่องดื่มน้ำอัดลม ได้รับการรับรองจาก สมอ.
 • ฯลฯ

ขั้นตอนขอรับบริการ

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งรายละเอียด การรับคำปรึกษาแนะนำ

พูดคุยกับที่ปรึกษา
บริษัท ดับบลิวคิวเอ เวิร์ลควอลิตี้ แอสโซซิเอท จำกัด
สุกัญญา​ มีนา
ค่าบริการ
ค่าที่ปรึกษา 15,000 บาทต่อวัน
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป