ผักอบกรอบ อบแห้ง วาฟเฟิลกรอบ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหาร 1561 Views

รายละเอียด

       บริษัทฯ ดำเนินการปลูกผักอินทรีย์ในระบบ IFOAM และ ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นอาหารด้วยวิธีการอบลมร้อน โดยมีรับปรึกษาทดลองในพืชที่ลูกค้าต้องการนำมาผลิต

หัวข้อการให้บริการ

 • รับวิจัยสูตรในแนวทางของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • รับผลิตผลิตภัณฑ์
 • บริการขอเลข อย.
 • บริการขอมาตรฐาน Halal
 • ออกเลขบาร์โค้ดให้ผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

 • ผลิตภัณฑ์ผักแผ่นอบกรอบ
 • ผลิตภัณฑ์อบแห้งสมุมไพรต่าง ๆ
 • ผลิตภัณฑ์อบแห้งและทำเป็นผง
 • ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลกรอบ

จุดเด่น

 • เป็นบริษัทแรกที่ผลิตผักแผ่นอบกรอบ โดยไม่ผสมแป้งและตัวประสานใด ๆ
 • ได้รับรองมาตรฐานการผลิต GMP Codex อย. และ Halal
 • กำกับดูแลกระบวนการผลิตจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งจบจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร และวิศวกรรมเคมี
 • ทำการผลิตมาแล้วกว่า 100,000 ซอง
 • ได้รับทุนสนับสนุนจาก NIA

ขั้นตอนขอรับบริการ

 1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อสอบถามรายละเอียด
 3. ทำใบเสนอราคา
 4. ตกลงผลิต ลูกค้าจัดส่งบรรจุภัณฑ์มายังโรงงาน
 5. แจ้งขึ้นทะเบียน อย.
 6. ลูกค้าชำระค่าบริการ
 7. จัดส่งสินค้า
พูดคุยกับผู้รับจ้างผลิต
แกรนด์ ออแกนิค
ปัญญรัฎฐ์ ศิริวันสาณฑ์
ค่าบริการ
10,000 - 100,000 บาท ขึ้นกับปริมาณและประเภทผลิตภัณฑ์
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป