เตียงอยู่ไฟหลังคลอดบุตรแบบน้ำร้อนไหลเวียนในท่อ 1502 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

           เทคโนโลยีการผลิต “เตียงสำหรับอยู่ไฟหลังคลอด” อาศัยหลักการหมุนเวียนความร้อนผ่านท่อน้ำ สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ ช่วยให้การอยู่ไฟทำได้ง่าย สะดวกกว่าวิธีการแบบดั้งเดิม ที่สำคัญสามารถประยุกต์ใช้เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อสำหรับบุคคลทั่วไฟหรือธุรกิจสปาได้อีกด้วย

รายละเอียด

           การอยู่ไฟ เป็นวิธีทางการแพทย์แผนไทยใช้ดูแลสภาพร่างกายของผู้หญิงหลังคลอด ช่วยฟื้นฟูสุขภาพให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ช่วยขับน้ำคาวปลา กระตุ้นน้ำนม ฟื้นฟูร่างกายที่อ่อนล้าหลังคลอดให้เลือดลมไหลเวียนดี  โดยวิธีการอยู่ไฟแบบโบราณ จะใช้การก่อกองไฟใต้ไม้กระดานแผ่นใหญ่ที่ให้หญิงหลังคลอดนอนอยู่ รวมถึงมีกองไฟกองอื่นๆเพื่อเพิ่มความร้อนในเรือนที่ใช้อยู่ไฟนั้นเป็นเวลา 7-15 วัน ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญและอุปกรณ์ต่างๆที่ค่อนข้างยุ่งยาก ไม่สะดวกเท่าใดนัก

           เทคโนโลยีการผลิต “เตียงชนิดน้ำร้อนไหลเวียน” เป็นเตียงสำหรับอยู่ไฟหลังคลอดใช้หลักการหมุนเวียนความร้อนผ่านท่อขนาดใหญ่ที่เป็นท่อร่วมเชื่อมท่อขนาดเล็กด้านล่างของเตียง มีปั๊มน้ำและชุดฮีตเตอร์ไฟฟ้าสำหรับทำความร้อน พร้อมทั้งมีปุ่มควบคุมอุณหภูมิของน้ำให้ร้อนมากน้อยตามที่ต้องการ  ช่วยให้การอยู่ไฟทำได้สะดวก ง่ายดายยิ่งขึ้นกว่าวิธีดั้งเดิม  นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อสำหรับในครัวเรือนหรือธุรกิจสปาได้อีกด้วย

จุดเด่น

 • เป็นเตียงสำหรับอยู่ไฟหลังคลอดที่หมุนเวียนความร้อนผ่านอุปกรณ์ที่ควบคุมอุณหภูมิได้
 • ใช้งานง่าย สะดวก ไม่ยุ่งยากเหมือนวิธีดั้งเดิม
 • สามารถประยุกต์ใช้เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อในบุคคลทั่วไปได้

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการดูแลมารดาหลังคลอดบุตร
 • ผู้ประกอบการสปา 
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) งานทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ที่สนใจทั่วไป

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์

 • มีประสบการณ์ทางธุรกิจ หรือความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่สมัคร
 • มีความพร้อมด้านเงินลงทุนและบุคลากร
 • มีความมุ่งมันตั้งใจในการนำเทคโนโลยีไปใช้ / ร่วมพัฒนาต่อยอด
ราคาต่อรอง (Negotiable)
 • negotiable

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ