การควบคุมคุณภาพทุเรียนตัดแต่งพร้อมบริโภค 1181 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       เทคโนโลยี “การควบคุมคุณภาพทุเรียนตัดแต่งพร้อมบริโภค” ลดการปนเปื้อนและการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ในระหว่างการผลิตและขนส่ง ช่วยคงความสดใหม่ ชะลอการสุกงอม เน่าเสีย และรักษาคุณภาพของเนื้อทุเรียนสดที่ตัดแต่งแล้วให้เก็บได้นานขึ้น

รายละเอียด

       การส่งออกเนื้อทุเรียนสดตัดแต่งพร้อมบริโภค เป็นวิธีที่ช่วยควบคุมคุณภาพของเนื้อทุเรียนได้ดีกว่าการส่งออกแบบผลสดและแบบแช่แข็ง แต่ปัญหาสําคัญที่คือ การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์จากอากาศและในระหว่างขั้นตอนการเตรียมผลผลิต ทําให้เกิดการเน่าเสีย เสื่อมสภาพ และมีอายุการเก็บรักษาสั้นลง

       “การควบคุมคุณภาพทุเรียนตัดแต่งพร้อมบริโภค” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อลดการปนเปื้อนและการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อทุเรียนสด ช่วยคงรสชาติ ความสดใหม่ ชะลอการสุกงอม และยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น

จุดเด่น

 • ลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในทุเรียนตัดแต่งพร้อมบริโภค
 • คงรสชาติ ความสดใหม่ ชะลอการสุกงอม และยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • เกษตกร / ผู้ผลิตและจำหน่ายทุเรียน
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายทุเรียน
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง