ข้าวแห่งชีวิต พัฒนาอาชีพเกษตรกรให้เกิดความมั่นคง 1071 Views

รายละเอียด

       ข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือข้าวจีไอ (Geographical Indication, GI) เป็นข้าวที่ถูกขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคนในชุมชน ปัจจุบันมีข้าวจากหลายพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นข้าวจีไอ เช่น ข้าวหอมมะลิทุ่งกุ้งกุลาร้องไห้ ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ ฯลฯ การนำข้าวดังกล่าวมาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยไปสู่ระดับอุตสาหกรรม สามารถแข่งขันได้ในตลาดจึงนับเป็นการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

       "ข้าวแห่งชีวิตพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้เกิดความมั่นคง" ได้รับการพัฒนาคิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์ครีมผงข้าวหอมมะลิธรรมชาติเพื่อทดแทนครีมเทียม ไขมันต่ำ ไม่มีคอเลสเตอรอลและไขมันทรานส์ ผลิตจากข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวขาวทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีคุณค่าทางโภชนาการจากธาตุเหล็ก แคลเซียม สังกะสี ทองแดง โพแทสเซียม และวิตามินบี ช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง ช่วยลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือด เป็นผลิตภัณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ สามารถใช้ทดแทนครีมเทียมในเครื่องดื่มประจำวันได้

จุดเด่น

  • เป็นผลิตภัณฑ์ครีมเทียมไขมันต่ำจากข้าวแปรรูป ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง
  • เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางเกษตร
  • ช่วยขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมสินค้าเกษตรชุมชน

ลูกค้าเป้าหมาย

  • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครีมเทียม เครื่องดื่มสำเร็จรูป
  • ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
  • ผู้สนใจทั่วไป

ความสำเร็จ

มีการใช้ประโยชน์แล้ว ผลิตเพื่อจําหน่ายในแบรนด์ ไทยสุวรรณ และรับผลิตเพื่อเป็นวัตถุดิบในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อื่น

dev
Admin Tech2biz
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ / ความสำเร็จ
สถานภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างดำเนินการ
เจ้าของผลงาน
มหาวิทยาลัยสารคาม
ผู้ประดิษฐ์
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ