แอฟฟิโนม: ชุดตรวจหาแอนติเจนที่จําเพาะกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1167 Views

รายละเอียด

       การตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (antigen-based assay) เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้แสดงอาการป่วย หากเข้ารับการตรวจด้วยวิธีหาสารพันธุกรรมในระดับชีวโมเลกุลจะต้องทำการตรวจในระดับห้องปฏิบัติการ เป็นการเพิ่มภาระงานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และมีค่าใช้จ่ายสูง การใช้วิธีตรวจหาแอนติเจนจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในสถานการณ์นี้ แต่ชุดตรวจในปัจจุบันยังมีความไวและความจำเพาะต่ำเพียงร้อยละ 35-80 ซึ่งอาจทำให้การแปลผลผิดพลาดได้

       "แอฟฟิโนม : ชุดตรวจหาแอนติเจนที่จําเพาะกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรนาแบบง่ายและรวดเร็ว (rapid) โดยใช้แอนติบอดีที่มีความจําเพาะต่อ N-Protein ของไวรัสโคโรนา 2019 เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากมีความไวถึง 96% และมีความจำเพาะ 100% ใช้ระยะเวลาในการตรวจหาเชื้อเพียง 15 นาที อีกทั้งน้ำยาที่ใช้กับชุดทดสอบยังสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ภายใน 1 นาที ทำให้เชื้อไม่แพร่กระจาย ปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมีต้นทุนต่ำ และลดการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ

จุดเด่น

  • มีความไวสูงถึงร้อยละ 96 และมีความจำเพาะร้อยละ 100
  • ใช้ระยะเวลาในการตรวจเพียง 15 นาที
  • น้ำยาที่มาพร้อมชุดทดสอบสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ภายใน 1 นาที ทำให้เชื้อไม่แพร่กระจาย
  • เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ลูกค้าเป้าหมาย

  • โรงพยาบาล และศูนย์สุขภาพ
  • คลินิกตรวจโรคทั่วไป
  • แพทย์ และบุคลากรทางทางแพทย์

ความสำเร็จ

มีการใช้ประโยชน์แล้ว ในสถานพยาบาล

dev
Admin Tech2biz
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ / ความสำเร็จ
สถานภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา
อยู่ระหว่างดำเนินการ
เจ้าของผลงาน
บริษัท แอฟฟิโนม จํากัด
ผู้ประดิษฐ์
บริษัท แอฟฟิโนม จํากัด
ชื่อทางการค้า
แอฟฟิโนม
ราคา
1 กล่อง (25 ชุด) ราคา 1,700 บาท