อาหารทางการแพทย์จากข้าวไทย 1522 Views

รายละเอียด

       อาหารทางการแพทย์ (medical food) เป็นผลิตภัณฑ์โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคที่ไม่สามารถทานอาหารแบบปกติได้ เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ เป็นต้น ผู้ป่วยจำนวนมากจำเป็นต้องรับประทานอาหารทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ แต่ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันมีราคาสูง ไม่สามารถเบิกในสิทธิ์การรักษาได้ จึงยังมีผู้ป่วยจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงอาหารทางการแพทย์ได้

       "อาหารทางการแพทย์จากข้าวไทย" ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อลดต้นทุนในการผลิตอาหารทางการแพทย์ โดยใช้ข้าวไทยเป็นวัตถุดิบหลัก มีสารอาหารจำเป็นครบถ้วน ราคาถูก มีคุณภาพสูงเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศ ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้ง่าย ลดการนำเข้าอาหารทางการแพทย์จากต่างประเทศได้

จุดเด่น

  • เป็นอาหารทางการแพทย์ที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลักมีคุณภาพสูง ราคาถูกเนื่องจากต้นทุนต่ำ ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น
  • มีคุณภาพสูงเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศ ลดการนำเข้าอาหารทางการแพทย์ได้

ลูกค้าเป้าหมาย

  • โรงพยาบาล
  • บ้านพักคนชรา
  • ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยโรคไต ผู้สูงอายุ
  • ผู้สนใจทั่วไป

ความสำเร็จ

อนุญาตให้ใช้สิทธิแก่ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จํากัด (มหาชน)

dev
Admin Tech2biz
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ / ความสำเร็จ
สถานภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2003000130 และ 2003000131
เจ้าของผลงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ประดิษฐ์
ผศ.ดร. สุภัทร ไชยกุล
หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)