ผลิตภัณฑ์อาหารผงดัชนีน้ำตาลต่ำที่มีสารอาหารครบถ้วน 1797 Views

รายละเอียด

       โรคเบาหวานชนิดที่ 2 คือกลุ่มของผู้ป่วยที่มีภาวะการสร้างอินซูลินลดลงร่วมกับภาวะดื้ออินซูลิน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากพันธุกรรม ความอ้วน และการไม่ออกกำลังกาย เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนระยะยาว เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง  โรคไต โรคความดันโลหิต ไขมันในเลือดสูง จากสถิติพบว่ากว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวทางการรักษาในปัจจุบันคือ ควบคุมอาหาร โดยหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลสูง โดยเฉพาะข้าว แป้ง น้ำอัดลม รวมไปถึงผลไม้รสหวาน และผู้ป่วยควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่

       "ผลิตภัณฑ์อาหารผงดัชนีน้ำตาลต่ำที่มีสารอาหารครบถ้วน" ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคี้ยวหรือกลืนอาหารลำบาก เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวปรุงรสและผลิตภัณฑ์อาหารสูตรครบถ้วนที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ ดีต่อสุขภาพ เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก (WHO) จากการศึกษาในกลุ่มทดลองที่มีภาวะเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า ระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มอาสาสมัครลดลงอย่างชัดเจน    สามารถรับประทานได้ทั้งแบบชงดื่ม และแบบอาหารเหลวสำหรับให้อาหารทางสายยางสำหรับผู้ป่วยที่ประสบปัญหาการเคี้ยวหรือกลืน

จุดเด่น

  • เป็นผลิตภัณฑ์อาหารผงดัชนีน้ำตาลต่ำ และมีสารอาหารครบถ้วน ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้
  • สามารถรับประทานได้ทั้งแบบชงดื่มและแบบอาหารเหลวสำหรับผู้มีภาวะการกลืนอาหารลำบาก

ลูกค้าเป้าหมาย

  • ผู้ป่วยเบาหวาน
  • ผู้ป่วยที่มีภาวะการกลืนอาหารลำบาก
  • โรงพยาบาล
  • ผู้สนใจทั่วไป

ความสำเร็จ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลิตเป็นเวชสำอางและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ มียอดขายผ่านช่องทางต่างๆทั้ง online และ offline ประมาณ 33 ล้านบาท ในปี 2564

dev
Admin Tech2biz
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ / ความสำเร็จ
สถานภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1803002762
เจ้าของผลงาน
บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จํากัด
ผู้ประดิษฐ์
ผศ.ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์