ขอเชิญร่วมกิจกรรม Open House โครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า สาขายานยนต์ไฟฟ้า (EV) 623 Views

รายละเอียด

        สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Open House เพื่อรับฟังแนวทางการสนับสนุนเงินทุนให้เปล่าสูงสุดไม่เกินโครงการละ 5,000,000 บาท สาขายานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง (Electric Vehicle : EV) ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมภายในงาน

  • การบรรยายในหัวข้อ “การสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม สาขายานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง (Electric Vehicle : EV) ประจำปี 2566”
  • การเสวนาในหัวข้อ "บทบาทหน่วยงานวิจัยในการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า”
  • การพูดคุยพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
  • กิจกรรมการให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก NIA

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ - 3 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

วัน เวลาและสถานที่

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น.
On site : โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) (มีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิในการพิจารณา)
Online : ผ่านระบบ Zoom (Meeting ID: 976 6667 1961 Passcode: 704095)

ติดต่อสอบถาม

นายอภิวัฒน์ ถาวรแก้ว (นักพัฒนานวัตกรรม)
เบอร์ติดต่อ : 02-0175555 ต่อ 407
เบอร์มือถือ : 093-5359498
Email: apiwat@nia.or.th

dev
Admin Tech2biz
ประเภท
  • การประชุม สัมมนา
เหมาะสำหรับ
  • อาจารย์ นักวิจัย
  • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป