ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา “Innovation Makers: 3D Printing Design Showcase” 617 Views

รายละเอียด

        ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TDX-Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา “Innovation Makers: 3D Printing Design Showcase” รับฟังเสวนา แบ่งปันประสบการณ์การออกแบบและผลิตชิ้นงานจาก 3D Printing การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงานและมีมาตรฐานตั้งแต่ต้นจนงานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม

กิจกรรมภายในงาน

        พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการร่วมแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาต้นแบบ และบริการของศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) ที่พร้อมสนับสนุนการสร้างต้นแบบนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี Composite 3D Printing

  • รศ.ดร วิโรจน์ ลิ่มตระการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คุณวรวิทย์ จันทร์สีหราช ศูนย์บริการงานวิศวกรรม สวทช. (NFEC)
  • ภก.ติณณภพ โตอุรวงศ์ บริษัท อินน็อกซ์เซ่ลลา จำกัด
  • คุณภูวนาถ ศิริสัญลักษณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูวนาถศิริ

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ - 18 พฤศจิกายน 2565

วัน เวลาและสถานที่

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง MR211 ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา (ภายในงาน Metalex 2022)

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
คุณ ปวริศา นาคจู
เบอร์โทร : 02-564-6310 ต่อ 101 หรือ 090-9713631
Email : tdx@nstda.or.th

dev
Admin Tech2biz
ประเภท
  • การประชุม สัมมนา
เหมาะสำหรับ
  • อาจารย์ นักวิจัย
  • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป