เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง 802 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        การออกแบบและสร้าง “เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง” ที่สามารถตัดเหง้ามันออกจากหัวมันได้ง่ายและรวดเร็วกว่าแรงงานคนถึง 2 เท่า เครื่องมีขนาดเล็กติดตั้งกับรถไถเดินตามได้ทุกชนิด ปรับความแข็งของสปริงได้ตามความแข็งของเหง้ามันสำปะหลัง เปลี่ยนใบมีดได้ ช่วยให้การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ลดต้นทุนได้มากกว่าการเก็บเกี่ยวแบบเก่า

รายละเอียด

        ในการแยกหัวมันออกจากเหง้ามันสำปะหลัง เกษตรกรจะใช้มีดตัดหรือสับแยกจากกัน ซึ่งใช้เวลานานและต้องใช้แรงมาก ที่ผ่านมามีการคิดค้นพัฒนาเครื่องตัด สับ หั่นและย่อยพืชผลทางการเกษตร เช่น เครื่องตัด/สับข้าวโพดแบบใช้กำลังจากรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก แต่ยังไม่มีการคิดค้นพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังสำหรับสับเหง้ามันโดยเฉพาะ

        “เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง” ได้ถูกพัฒนาคิดค้นเพื่อใช้สำหรับตัด/สับหัวมันออกจากเหง้ามันสำปะหลังได้ง่ายขึ้น ตัวเครื่องมีขนาดเล็กสามารถติดตั้งกับรถไถเดินตามหรือเครื่องยนต์ขนาดเล็กได้ทุกชนิด ปรับความแข็งของสปริงได้ตามความแข็งของเหง้ามันสำปะหลัง มีความเร็วในการตัดหัวมันออกจากเหง้ามากกว่า 5-8 เหง้า/นาที เร็วมากกว่ากำลังคนถึง 1.5-2 เท่า โดยใช้คนงานเพียง 1 คนเท่านั้น มีความปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดแรงคน ประหยัดน้ำมันและสามารถต่อยอดเป็นเครื่องอัตโนมัติ ที่มีกระบวนการขุด สับและลำเลียงในเครื่องเดียวได้

จุดเด่น

 • สามารถตัดเหง้ามันออกจากหัวมันได้ง่ายและรวดเร็วกว่าแรงงานคนถึง 2 เท่า
 • สามารถปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ เช่น ติดตั้งกับรถไถเดินตามหรือเครื่องยนต์ขนาดเล็กได้ เปลี่ยนใบมีดได้ ปรับความแข็งของสปริงได้
 • ช่วยให้การเก็บเกี่ยวมีประสิทธิภาพ ประหยัดน้ำมัน ประหยัดเวลา ประหยัดกำลังคนและมีความปลอดภัย
 • สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องอัตโนมัติ มีกระบวนการขุด สับและลำเลียงในเครื่องเดียวกันได้

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • เกษตรกรเพาะปลูกมันสำปะหลัง
 • วิสาหกิจชุมชน
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณจินดาพร พลสูงเนิน
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือ/ อุปกรณ์ทางการเกษตร
 • ผู้ประกอบการจัดจำหน่ายเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทางการเกษตร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ