แคบหมูพองตัวด้วยไมโครเวฟ 1734 Views

รายละเอียด

       แคบหมู เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากหนังหมู โดยนำหนังหมูมาทอดในน้ำมันจนพองตัว กรอบ พร้อมรับประทาน แต่มีข้อเสียคือ แคบหมูที่ผลิตด้วยวิธีการนี้ไม่สามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานานเพราะจะมีกลิ่นเหม็นหืน นอกจากนี้แคบหมูที่ทอดโดยใช้น้ำมันที่ผ่านการทอดซ้ำหลาย ๆ ครั้ง ยังมีความเสี่ยงต่อสารพิษตกค้างซึ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็งอีกด้วย

       “แคบหมูพองตัวด้วยไมโครเวฟ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์แคบหมูกึ่งสำเร็จรูป ที่สามารถพองตัวได้ด้วยไมโครเวฟโดยไม่ต้องทอดในน้ำมัน เตรียมง่าย ประหยัดเวลา ได้แคบหมูสดใหม่ที่พร้อมรับประทาน รสชาติอร่อย กรอบ เก็บรักษาได้นานโดยไม่มีกลิ่นเหม็นหืน และดีต่อสุขภาพ

จุดเด่น

  • เป็นผลิตภัณฑ์แคบหมูที่สามารถพองตัวได้โดยนำไปเข้าไมโครเวฟ เตรียมง่าย สะดวก ไม่ต้องทอดในน้ำมัน
  • ได้แคบหมูสดใหม่ที่พร้อมรับประทาน มีรสชาติอร่อย กรอบ
  • สามารถเก็บรักษาได้นานโดยไม่มีกลิ่นเหม็นหืน

ลูกค้าเป้าหมาย

  • ผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ
  • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์
บริษัท อิ่ม ฟู้ดแอนด์มอร์ จำกัด
วัชราภรณ์ ลิมป์วชิรคม
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ / ความสำเร็จ
สถานภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ยังไม่ได้ดำเนินการ
เจ้าของผลงาน
อาจารย์อรทัย บุญทะวงศ์
ผู้ประดิษฐ์
อาจารย์อรทัย บุญทะวงศ์
หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี
บริษัท อิ่มฟู้ดแอนด์มอร์ จำกัด
ชื่อทางการค้า
แสนแซ่บ แคปป๊อบ
ราคา
149
ความต้องการ
จำหน่ายให้ผู้สนใจ