มะระขี้นกรักษาโรคเบาหวาน 2050 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       เทคโนโลยี “มะระขี้นก” มีฤทธิ์ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด เพิ่มสมรรถภาพการทำงานและการสร้างอินซูลินของตับอ่อน สามารถพัฒนาเป็นยารักษาโรคเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

       โรคเบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของร่างกาย เนื่องจากตับอ่อนสร้างฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) ไม่เพียงพอ ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ หากปล่อยไว้เป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะสำคัญต่าง ๆ ได้

       “มะระขี้นก” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด เมื่อนำมาใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างชัดเจน ตับอ่อนทำงานได้ดีขึ้นและสร้างอินซูลินได้มากขึ้น สามารถพัฒนาเป็นยารักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่น

 • ข้อมูลประสิทธิภาพของมะระขี้นก ที่สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด และพัฒนาเป็นยารักษาโรคเบาหวานได้ต่อไปในอนาคต
 • ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการทำงานและการสร้างอินซูลินของตับอ่อน
 • สร้างมูลค่าเพิ่มให้สมุนไพรไทย

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • โรงพยาบาล / คลินิกรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • โรงพยาบาล / คลินิกรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายยารักษาโรค / ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ