การปรับปรุงโรงงานให้เป็นระบบอัตโนมัติ การใช้เครื่องจักรและระบบ IOTs แทนแรงงานคน และการผลิตเครื่องจักร Automation 1438 Views

รายละเอียด

        TSFeeder (THAILAND) รับให้คำปรึกษาด้านการปรับปรุงโรงงานให้เป็นระบบอัตโนมัติ เช่น การปรับปรุงไลน์การผลิต การปรับปรุงระบบการทำงานโดยใช้เครื่องจักรและระบบ IOTs แทนแรงงานคน และการผลิตเครื่องจักร Automation ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดการสูญเสีย ลดจำนวนพนักงาน เข้าใจถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาปรับปรุงระบบโรงงานทั้งระบบและทราบงบประมาณคร่าวๆในแต่ละส่วนงานที่สามารถปรับปรุงได้ และทราบถึงข้อจำกัดทั้งด้านเทคโนโลยี เครื่องจักร กำลังคน ระบบและโปรแกรม เงินลงทุน การคืนทุน ฯลฯ

หัวข้อให้คำปรึกษา

  • เครื่องจักรและระบบ IOTs แทนแรงงานคน ทั้งฝ่ายผลิต Quality Control (QC), Quality Assurance (QA), Logistics & warehousing
  • แนะนำเครื่องจักรที่เหมาะสมและแนะนำ suppliers ที่มีความถนัดในการแก้ปัญหาแต่ละด้าน
  • รับผลิตเครื่องจักร Automation/ Robot / Vision inspection เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและโรงงานโดยรวม เข้าใจถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาปรับปรุงระบบโรงงานทั้ง
  • ระบบและทราบงบประมาณคร่าวๆในแต่ละส่วนงานที่สามารถปรับปรุงได้ เข้าใจข้อจำกัดทั้งด้านเทคโนโลยี เครื่องจักร กำลังคน ระบบและโปรแกรม เงินลงทุน การคืนทุน ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์​ / อุตสาหกรรมที่ให้บริการคำปรึกษา

  • อุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท เช่น ชิ้นส่วน อะไหล่ อิเลคทรอนิกส์ อาหาร ยา ยานยนต์ เคมี พลาสติก โลหะ ฯลฯ
  • อุตสาหกรรมการผลิตที่มีการใช้แรงงานคนในการทำงาน เช่น Quality Control (QC), Quality Assurance (QA), Logistics & warehousing, Utility, etc.

ประสบการณ์ / ผลงานที่ผ่านมา

  • มีผลงานการให้คำปรึกษาและแนะนำ/ติดตั้งเครื่องจักร ปรับปรุงไลน์การผลิตและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้แก่โรงงานมากกว่า 100 โรงงาน

รางวัลที่เคยได้รับ

-

ขั้นตอนขอรับบริการ

  1. ติดต่อพูดคุยเบื้องต้น
  2. แจ้งรายละเอียด ความต้องการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
พูดคุยกับที่ปรึกษา
TSFeeder (THAILAND)
Anupap Udomsab
ค่าบริการ
5,000 - 250,000 บาท (ขึ้นกับขนาดของโปรเจค และ/หรือ รับประกันการคืนทุน)