ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ISO 13485:2016 Requirements Training and Workshops” 534 Views

รายละเอียด

        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ISO 13485:2016 Requirements Training and Workshops” ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อของหลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและกฎระเบียบข้อบังคับในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้บุคลากรภายใต้เครือข่ายของศูนย์ชุดตรวจ ฯ ทั้ง 7 ศูนย์ อาจารย์นักวิจัยในมหาวิทยาลัย ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ตลอดจนบุคลากรในองค์กรส่วนอื่น ๆ ในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านของผู้ผลิตเกี่ยวกับมาตรฐานสากลใน ISO 13485 : 2016 เรื่อง ระบบคุณภาพภายใต้กระบวนการออกแบบพัฒนา การผลิตและติดตั้งเครื่องมือแพทย์ รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้มั่นใจว่าระบบบริหารคุณภาพของหน่วยงานมีประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานดังกล่าว จะนำไปสู่โอกาสการสร้างผลิตภัณฑ์และมาตรฐานใหม่ด้านเครื่องมือการแพทย์ และส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมด้านนี้ได้ต่อไปในอนาคต โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้างาน ฟรี

กิจกรรมภายในงาน

บรรยายโดย อาจารย์ปริวัตร อัครพิมาน ในหัวข้อ ดังนี้ 

 • วันที่ 23 มกราคม 2566
  - Overview of Medical Device Regulatory Model
  - Quality Management System and Workshop
  - Documentation Requirements and Workshop
  - Management Responsibility
  - Resource Management
 • วันที่ 24 มกราคม 2566
  - Planning of product realization
  - Customer related process
  - Design and Development and Workshop
  - Purchasing
  - Production and service provision and Workshop 
  - Control of monitoring and measuring equipment
  - Measurement, analysis and improvement and Workshop

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มกราคม 2566
จำกัดผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 35 คน

วัน เวลาและสถานที่

ระยะเวลาการอบรม : วันที่ 23 - 24 มกราคม 2566 (จำนวน 2 วัน) เวลา 08.15 - 16.30 น.
สถานที่จัดอบรม : ณ ห้องอโศก 1 ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21

ติดต่อสอบถาม

e-mail : cemb.perdo@gmail.com
คุณสิริลักษณ์ 02-201-5955 หรือ 099-283-2880

dev
Admin Tech2biz
ประเภท
 • การฝึกอบรม