งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 (Thailand Inventors’ Day 2023) 998 Views

รายละเอียด

        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 (Thailand Inventors’ Day 2023) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 

กิจกรรมภายในงาน

  • ภาคการเสวนา และอบรบมากกว่า 80 หัวข้อ เช่น การเสวนาเพื่อส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น การฝึกอบรมอาชีพ บ่มเพาะนักประดิษฐ์ 
  • ภาคนิทรรศการมากกว่า 1000 ผลงาน เช่น นิทรรศการประกวด I-New Gen Award 2023 นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx) และนิทรรศการ Highlight อาทิ ขุมทรัพย์ป่าชายเลน Mangrove Treasure, Guardians of the Forest ขบวนการผู้พิทักษ์ป่าไม้, พื้นที่เรียนรู้กับนวัตกรรมโดรน Funarium Sky Drone, จากสิ่งประดิษฐ์ สู่นวัตกรรม Maker Space: From Maker to Innovator, นักประดิษฐ์วิจิตรศิลป์ The Art of Invention, U2T และ Youth in Charge

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

Onsite : ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566
Online : ตั้งแต่วันนี้ - 6 กุมภาพันธ์ 2566

วัน เวลาและสถานที่

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2566
ณ Event Hall 100 – 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทรศัพท์ : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 578, 525, 509 และ 508
อีเมล : inventorday.rekm@nrct.go.th

dev
Admin Tech2biz
ประเภท
  • การประชุม สัมมนา
  • การฝึกอบรม
เหมาะสำหรับ
  • อาจารย์ นักวิจัย
  • ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป