โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอางให้พร้อมก้าวสู่การแข่งขันระดับสากล 840 Views

รายละเอียด

        ITAP (Innovation and technology assistance program) หรือ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและสมุนไพร ร่วมต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความพร้อมเพื่อแข่งขันทางธุรกิจภายใต้ "โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอางให้พร้อมก้าวสู่การแข่งขันระดับสากล" เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสำอางและสมุนไพร มีงานวิจัยรองรับประสิทธิภาพ และการควบคุมคุณภาพของของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จำนวนจำกัดเพียง 10 โครงการ

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

  • ITAP จับคู่ความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีของท่านกับหลากหลายผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
  • ให้คำปรึกษาด้าน R&D และร่วมกันพัฒนาโครงการ จนเกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจ
  • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงสุด 50% ตามหลักเกณฑ์ และไม่เกิน 400,000 บาทต่อโครงการ

เกณฑ์ / เงื่อนไข

  • เป็นผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางหรือสมุนไพร
  • ต้องการผู้เชี่ยวชาญพัฒนาวิธีทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถต่อยอดเชิงพานิชย์ได้
  • มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51

ติดต่อสอบถาม

คุณอภิวันท์ รอเสนา
เบอร์โทร 081-792-2105
Email : apiwan.ros@nstda.or.th

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
  • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
  • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว