Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 660 Views

รายละเอียด

        สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจร่วมกับเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิดอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา) และ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม ขอเชิญชวน นักวิจัย ผู้ประกอบการ Startup และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566" เปิดโอกาสสำหรับ SMEs และ Startup สำหรับฟังการบรรยายและยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนนวัตกรรมเเบบเปิด (Open innovation) วงเงินสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA

กิจกรรมภายในงาน

  • บทบาทและหน้าที่ของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และแนวทางการดําเนินงานโครงการ นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • นวัตกรรมคืออะไร?
  • กลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม และขั้นตอนการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
  • ตัวอย่างโครงการที่รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร 

ตั้งแต่วันนี้ - 28 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น.

วัน เวลาและสถานที่

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร วิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม

ติดต่อสอบถาม

09-0496-7438 คุณสุภาพร
09-3545-5096 คุณปุณณภพ
08-5186-4928 คุณพัชรีพร
Facebook : NIA Open Innovation : โครงการนวัตกรรมแบบเปิดภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

dev
Admin Tech2biz
ประเภท
  • การประชุม สัมมนา
เหมาะสำหรับ
  • อาจารย์ นักวิจัย
  • ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป