สารปรุงแต่งยาจากผงเมือกเมล็ดแมงลัก 920 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “สารปรุงแต่งยาจากผงเมือกเมล็ดแมงลัก” ที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มการแตกตัวในตำรับยา เพิ่มพื้นที่สัมผัสกับของเหลวในทางเดินอาหาร เพิ่มการละลายของสารออกฤทธิ์ ช่วยให้เม็ดยาแตกตัวได้ดีเทียบเท่ากับการใช้สารแตกตัวเชิงพาณิชย์ทั่วไป เป็นทางเลือกของการใช้สารปรุงแต่งยาจากธรรมชาติ

รายละเอียด

        ยาเม็ด ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญคือ สารออกฤทธิ์ และสารปรุงแต่ง โดยสารปรุงแต่ง เป็นสารที่ไม่มีผลในการรักษา แต่ใช้เป็นส่วนประกอบที่ช่วยทำให้ยาเม็ดมีคุณสมบัติตามต้องการ เช่น ช่วยเพิ่มความคงสภาพของสารออกฤทธิ์ ช่วยรักษาความเป็นกรด-ด่าง ช่วยในการปลดปล่อยตัวยาเมื่อเข้าสู่ร่างกาย หรือทำให้ยามีรูปแบบน่าใช้น่ารับประทาน เป็นต้น

        “สารปรุงแต่งยาจากผงเมือกเมล็ดแมงลัก” ได้รับการพัฒนาคิดค้นสารปรุงแต่งชนิดใหม่ขึ้น โดยใช้ผงเมือกเมล็ดแมงลักสมุนไพรของไทยเป็นส่วนผสม มีคุณสมบัติช่วยในการเพิ่มการแตกตัวในตำรับยา ช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสกับของเหลวในทางเดินอาหารและเพิ่มการละลายของสารออกฤทธิ์ ทำให้เม็ดยาแตกตัวได้ดีเทียบเท่ากับการใช้สารช่วยแตกตัวเชิงพาณิชย์ทั่วไป คือ โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลท อีกทั้งเม็ดยาที่เตรียมได้จากสารปรุงแต่งนี้ ยังมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานตำรับฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา (USP38 NF33) อีกด้วย

จุดเด่น

 • เป็นสารปรุงแต่งจากผงเมือกเมล็ดแมงลักสมุนไพรไทย ที่มีคุณสมบัติช่วยในการเสริมการแตกตัวในตำรับยา เพิ่มพื้นที่สัมผัสกับของเหลวในทางเดินอาหาร และเพิ่มการละลายของสารออกฤทธิ์
 • มีความสามารถในการทำให้เม็ดยาแตกตัวเทียบเท่ากับการใช้โซเดียมสตาร์ชไกลโคเลท
 • มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานตำรับฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา (USP38 NF33)

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายยา
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณจินดาพร พลสูงเนิน
สถานะผลงาน
ระดับงานวิจัย (Initial)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • บริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมยา
 • แพทย์และเภสัชกร
 • ผู้สนใจทั่วไป
ราคาต่อรอง (Negotiable)
 • negotiable

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ